SPSM

SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten

Jag föreläser och även har gjort en utbildningsfilmklipp för deras distansutbildning.

 

SPSMs hemsida