Hjälpmedel

Kort om mina hjälpmedel nu och då

Inlägget kommer att göras om, det kommer komma länkar, bilder senare. Men just nu finns detta:

Lexia 

Saida -
Är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver.
Stava rex – 
rättstavningsprogram
ClaroRead plus – Talsyntesprogram
Amis – ett läsprogram
Gustavas ordböcker- digital  ordbok
ScreeRuler -koncentrera dig på texten du läser på dator-skär-men.Du styr ”remsan” eller linjen med musen. 

Talböcker i olika former

Personer med läsnedsättning - permanenta eller tillfälliga - får låna talböcker. Prata med ditt bibliotek.

(Talboks- och punktskriftsbiblioteket bytte den 1 januari 2013 namn till) Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

http://www.mtm.se/

Sund Media -Pedagogiska dataprogram för barn!

Vi utvecklar och säljer pedagogiska dataprogram för barn i förskola/skola som bygger på idéer från Montessoripedagogiken.

http://www.sundmedia.se/

Scanner

"I verkligheten":

Rydaholmsmetoden -Avkodningsmetod

http://www.rydaholmsmetoden.se/

 

På http://www.frolundadata.se/index.cgi?cmd=ShowDemo hittar ni en massa demo där ni kan testa er fram.

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu