Samarbeten

Sidan är under uppbyggning.

 

Funka mera
Tillsammans med Funka mera så skapade vi en stödlapp om DLD.
https://kunskap.funkamera.se/stodlapp-om-dld/


Jag är med på ett hörn av webbkursen som Funka mera(*bara för hjältar*) skapat för lärare med elever från ca: F-4
https://kunskap.funkamera.se/utbildning/webbkurser/sprakstorning-inkluderande-verktyg-i-klassrummet/ 

 

SPSM
SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten
Jag föreläser och även har gjort en utbildningsfilmklipp för deras distansutbildning, som de inte längre använder.

DHBs hemsida 
DHB = Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning.

Samabete jag har haft med DHB är "Mitt Unika barn" och "Aktiv Fritid"

Kort om "Mitt Unika Barn"

Jag har nämnt innan att jag föreläsa om mitt liv på föräldrakonferensen Mitt unika barn och nu kommer lite mer information om föräldrakonferensen och länkar.

Mitt Unika Barn är en föräldrautbildning som DHB har anordnat för de medlemmar som har barn med språkstörning, här bjuder man in föreläsare inom området och föräldrarna får diskutera med andra med samma frågeställningar, skapa kontakt m.m.

Här kan du läsa om de olika åren Mitt unika barn har haft och kommer har, du får också en snabbvisning om vilka gånger jag har föreläst.

Mitt unika barn år 2010 (3-5 september på Marieborgs folkhögskola) (första) Gjorde min första föreläsning. År 2012 - 2017 och 2018 var det sista gången jag föreläste på Mitt Unika Barn.

Kort om Aktiv Fritid
2012-2013

Som jag har skrivit om innan så sitter jag med i referensgruppen till Aktiv Fritid  som är ett arvsfondsprojekt som Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) driver. ”Projektet följer deltagande barn och unga i språkstörning under sin aktiva fritid under en termin inom idrott eller kultur runtom i landet” och är nu inne i sitt tredje år. DHB samarbeta med Riksidrottsförbundet (Rf) och Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) för att får kunskap och hjälp av val av klubbar.

Projektets mål är många men ett av dem är att ”tala om hur fritidsverksamhet för barn och unga i språkstörning kan se ut i Sverige idag och visa på behovet av likvärdig fritid”. Att ge kunskap om språkstörning och hur man kan förbättra och ändra upplägget inom den aktiv fritiden för barnet.

Är nu avslutat: Läs om hur det gick till på bloggen för Akriv fritid på arvsfondens hemsida

Här kommer en länk till första filmklipp om Aktiv Fritid:
Första filmen om Aktiv Fritid
Andra filmen om Aktiv Fritid

Är du nyfiken på mer om Aktiv Fritid?

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu