Mina tankar om ett blogginlägg.

En av våra största kunskapsbanker om språkstörning/DLD och forskning; är Anna Eva Hallin som bland annat har skrivit 2böcker, föreläst om språkstörning/DLD och bloggar på sin forskningsblogg. 

Tack Anna Eva Hallin för allt du gör! <3

Läs hela blogginlägg här: https://www.sprakforskning.se/.../2023/3/17/upplevelseavdld

I detta blogginlägg skriver hon om hur unga med språkstörning/DLD upplever språk och kommunikation i skolan. Information är från en artikel. 

Man kan bland annat läsa om 4 teman. Jag kommer använda dessa för att dela mina tankar och ge några verktyg som jag använder mig av.

Läs gärna blogginlägget av Anna Eva Hallin innan du läser texten här under. 

Tema 1) 
Känslor av otillräcklighet och jämförelse med andra. 

Mina tankar om temat 1:
Det här har jag varit inne på väldigt många gånger i mina föreläsningar, dock har jag skrivit mindre antal inlägget om ämnet. Men har redan några idéer om inlägg i temat i framtiden.

Ett av mitt verktyg för tema 1,
Är att försöka göra en jag-är-bra lista på vad jag själv har gjort genom livet. Några exempel är när jag tog körkortet på första försöken (både teori och uppkörningen) men också "småsaker" som när jag lyckades läsa en hel Bamse tidning helt på egen hand. Jag använder mig mycket av pinterest för att skapa listor, som jag kan titta på i efterhand. Ibland funkar inte just detta verktyg och då få man vara extra snäll mot sig själv❤️.
Ett annat är att försöka ser dig själv som din bästa vän. Vad skulle du har sagt till din bästa vän? Och säg det till dig själv. Många av oss är hårda mot oss själva och snälla mot andra. ❤️

Tema 2) 
Känslor av att andra missbedömer och missförstår.

Mina tankar om tema 2:
Nästan varje dag upplever jag något som innefattar detta, på olika nivåer och med olika personer.

Verktyg till tema 2.
Ett av mina verktyg, det verktyg jag redan som ett litet barn använde och använder även i vuxen ålder. Är att tänka: "Hade den här personen kunnat något/mer om språkstörning/DLD hade person kanske aldrig sagt eller gjort så här." 
Det här är också en av orsakerna till att jag har föreläst och allt annat jag har gjort i 13år. 

Tema 3 och 4)
3: Vikten av att känna sig trygg och bekväm.
4: Betydelsen av den sociala och kommunikativa kontexten.

Mina tankar om tema 3 och 4:
Det här stämmer så bra in på mig. Jag vet inte hur många gånger genom åren, som aktiv i språkstörningvärlden, jag har fått frågor som rör temat och förklarar att är jag trygg och bekväm med någon så få man ser mitt "bästa jag". Är jag däremot rädd och otrygg då försvinner mitt "bästa jag".

Mitt verktyg för tema 3 och 4:
Är att ta reda på i vilka situationer och med vilka personer som jag känner att mitt "bästa jag" kommer fram och undersök varför jag känner så. Personer som jag själv upplever vara "frykantiga" kommer jag aldrig att känna mig trygg med. Då behöver jag hitta ett sätt att "överleva" tiden med personen/personerna.

 

#DLD #språkstörning #AnnaEvaHallin #upplevelseavDLD #språkstörningsspridare #flickanmedspråkstörningen 

18 Mar 2023

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu