Det outsagda.

"Det outsagda" är ett projekt 

 

"Det outsagda mellan barn och föräldrar handlar om tankar och känslor som familjer har svårt att prata om. Projektet drivs av Handikappförbunden och vänder sig till familjer med barn mellan 4 och 12 år som har en funktionsnedsättning.

I familjer med barn med funktionsnedsättning är man mer beroende av varandra än i många andra familjer. En hel del förblir outsagt, opratat, eftersom man vill skydda varandra från att bli orolig, rädd, sorgsen eller från att känna skuld. Känner du igen dig i det här?"

Opratat   är deras nya hemsida där du hittar korta berättelser som förklara vad som inte alltid pratas om Opratat/ det outsagda.

 

Jag har skicka in två berättelser om mitt liv som kommer upp i höst. 

2 Jun 2017

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu