Maria inspireras av .. mig del 1

Jag gästas i "Mara inspireras av..  " som Maria Krafft helgesson ligger bakom. 

Ser videoklippet här: 

#mariainspirerasav #språkstörning #DLD #flickanmedspråkstörningen #vood

16 Apr 2021

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu