Om Riksförbundet Attention

 

 

"Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som språkstörning, ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom."

Attention startades 2000, första årsmötet hålls i Kalmar och 175 medlemmar deltar

De arbetar för att personer med NPF ska få stöd och bemöttas med respekt i alla områden (skola, jobb och fritid). Attention arbetar också för att anhöriga ska får avlastning och större inflytande. Som har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där de också arragerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter, du träffar även andra som befinner sig i liknande situationer.

Attention sprider kunskap för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör de med bland annat med hjälp av deras tidning ( som finns i inlägget före detta) och deras facebook-sida.

Du hittar Attentions hemsida: HÄR  på dessa två länkarna hittar du mer info Vår verksamhet. Historia

 

#Språkstörning #RiksförbundetAttention #NPF #Information

 

 

 

 

21 Nov 2017

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu