Om språkförskola

Jag har förr nämnt språkförskola i ett inlägg efter föreläsningen på Bamses språkförskola och har kommer nu en kortfattat faktainlägg om språkförskola:

Språkförskola är en förskola för barn med diagnosen (grav) generell språkstörning. För att få komma in på en språkförskola behöver man ha en remiss från logoped. De flesta barnen som gå på språkförskola är runt 4-6år. 

På språkförskolan går barnen i en liten barngrupp med hög personaltäthet. Man har språkträning både själv och tillsammans med andra med en logoped. Språkträningen används även i de dagliga aktiviteterna på ett lekfulltsätt.

När man ska försöka stärka barnets tal är det viktigt att ge möjlighet till detta och använda sig av hjälpmedel som tecken som stöd (tecken som kommer från de svenska teckenspråket) bilder som stöd ( Ser olika ut) och kroppsspråk. (kärt barn har mångar namn) AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 

Vill du läsa mer om språkförskola?  Klicka du på länken kommer du till Språkförskoleföreningen egna hemsida, där du kan får mer kunskap.

 


#språkförskolan #språkstörning #språksvårigheter

#barn #AKK #teckensomstöd #bildersomstöd

#kroppsspråk #flickanmedspråkstörningen

26 Aug 2018

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu