Om Talknuten

Det finns ett antal ställen att vända sig till när man vill har kunskap och info om språkstörning och hur man kan hjälpa och underlätta. Ett av dessa är Talknuten.

Om Talknuten:

Talknuten är en del av Afasiförbundets verksamhet.  Som anordnar aktiviteter och föreläsningar för föräldrar och har även läger för ungdomar med språkstörning. Talknuten arbetar precis som jag för att sprida information och förändra attityder kring språkstörning men också för att:

"

  • personer med språkstörning får god sjukvård, habilitering och rehabilitering
  • personer med språkstörning får rätt till skola, utbildning och arbete
  • informera om rättigheter för personer med språkstörning och deras anhöriga
  • påverka och skapa opinion i landsting/region så att personer med språkstörning, samt deras anhöriga och närstående får likvärdiga levnadsvillkor med övriga i samhället
  • erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap
  • ha en dialog och erfarenhetsutbyte med profession inom området
  • följa forskning inom området

Hur kom Talknuten till?

Talknuten kom till i början av 90-talet. Det var så att föräldrar som hade barn med språkstörning tog kontakt med Afasiförbundet för de ville tillhöra ett förbund. Eftersom Afasi är en språkstörning som uppstår efter en förvärvad hjärnskada, tyckte föräldrarna att Afasiförbundet var ett passande förbund för deras målgrupp.

 

Skillnaden mellan Språkstörning och Afasi?

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning.

Afasi är en språkstörning efter en förvärvad hjärnskada.

(och vad är förvärvad hjärnskada? Läs mer här: http://www.hjarnkraft.nu/sv/hjarnskador/typer_av_hjarnskador/forvarvade_hjarnskador)

17 Oct 2017

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu