Projektet ”Äntligen”

Äntligen! 

"Med projektet ”Äntligen” ska personer med språkstörning få möjlighet att själva bilda ett ungdomsförbund med stöd från Riksförbundet DHB. Projektet kommer genom olika aktiviteter att organisera målgruppen med syfte att göra de mer synliga i samhället. Ungdomsförbundet ska aktivt arbeta för att stärka gruppens rättigheter och skapa en trygg gemenskap anpassad för unga med språkstörning.

– Det är verkligen ett efterlängtat projekt av våra medlemmar! Under flera år har vi pratat om hur vi tillsammans ska bygga upp ett ungdomsförbund med ungdomar som har språkstörning. Nu har vi tack vare Arvsfonden fått den möjligheten – Äntligen! Säger Anna Gabrielsson, generalsekreterare hos Riksförbundet DHB."

27 Sep 2018

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu