Referensgruppen del 1

Idag är det; den första träffen för referensgruppen för projektet äntligen (som jobbar och starta upp ungdomsförbudet UMS = unga med språkstörning)

20 aug 2019