Socialstyrelsens rapport

Här kommer ett påminnelse-tips, ifall du har missat detta.
Socialstyrelsen har publicerat sin rapport om barn, unga och vuxna med språkstörning, men du måste maila för att få den.

Mailadress är: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Om fler frågar efter rapporten, så visar vi att intresset för språkstörning är stort och behöver lyftas mer.

Mycket viktigt innehåll, en av många bra exempel är:
"Många hade även kommenterat sitt svar, bland annat så här: ”Att allt i vardagen blir en kamp och inget går lätt, Det ger kraftig ångest och massor av tårar och bröstsmärta.” ”Det kan vara svårt att förmedla med kroppsspråk och ordens betoning vad jag vill. Andra läser av mig fel och tror inte alltid på vad jag säger. Svårt att få jobb eftersom de inte tror på mig som person.” ”Lyft vuxna med språkstörning, här kan konsekvenserna av dåliga resurser hittas!” "

Tycker du att det är för mycket text i rapporten?
Det tyckte jag, så jag använde mig av en app. Appen heter "T2S text to voice - read aloud (till Android). 

 

Kan vara en bild av text där det står ”E Socialstyrelsen Dnr: 5.7.-38505/2019 KST/VS03 Marjana Tornmalm margana socialstyrelsen.se Kunskapsläget kring förekomst törekomst och konsekvenser av spräkstörning hos normalbegavade unga och vuxna i ett livsperspektiv förstudie”

4 Jan 2022

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu