Temadagar 2022

Här kommer några utvalda temadagar, att hålla koll på i år.

2:a Februari
Internationella högläsningsdagen / Word Read Aloud Day. (Olika datum varje år.)
Skapad av den ideella LitWorld och sponsrad av Scholastic.

Varför valde jag denna dag?
Högläsning är bra för att:
*Barns språkutveckling,
*Träna ordförrådet,
*Mysigt,
*När någon läser högt, pratar man oftast tydligare och i långsammare takt,
*Genom att medvetet jobbar med högläsning, kan barn med språkstörning få ökat möjligheter att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga.

6:e Mars
Europeiska Logopedidagen / European Day of Speech and Language Therapy.
Årets tema är "logopedi genom hela livet."

Varför valde jag denna dag?
Logopeder är otroligt viktiga inom många områden.
Här kommer några:
Det är logopeden som undersöker om en person har diagnosen språkstörning (och även flera andra diagnoser).
En Logoped hjälper också till med att förbättra uttalet, ifall personen har uttalssvårigheter.

Jag, personligen skulle vilja att logopedyrket skulle finnas i elevhälsan och att man få besöka någon logoped även i vuxenålder.

15:e Mars
NPF-dagen (NPF= Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Emma Larsson är grundaren av NPF-dagen

Varför valde jag denna dag? 
Språkstörning är en NPF-diagnos.

6:e Oktober
Dyslexidagen (Världsdyslexidagen)/ Dyslexia Awareness day. 
3-9 Oktober: Dyslexiveckan / Dyslexia Awareness Week 
(Dyslexivecken är årligen den första hela veckan i oktober och Dyslexidagen är på torsdagen i just den veckan.)
Det är Europeiska Dyslexiförbundet/ EDA som är idéen till det hela.
(EDA= European Dyslexia Association)

Varför valde jag denna dag?
Språkstörning och dyslexi är typ som syskon: "Lika men ändå olika"
Många med språkstörning kan även har dyslexi, som jag.

14:e Oktober 
Språkstörningsdagen/ DLD-dagen /DLD awareness day. (Olika dagar varje år) 
(DLD= Developmental language disorder.)
Det är RADLD - Raising Awareness of Developmental Language Disorder som står bakom DLD-dagen. 

Varför valde jag denna dag?
Språkstörningsdagen är en stor dag för oss alla, som vill sätta språkstörningen på kartan. 
Behöver jag förklara det hela mer!? 


Bonus: 
23:e september
Internationella teckenspråksdagen.
Teckenspråket är ett eget språk, som har sin egen grammatik.

Varför valde jag denna dag?
Tecken som stöd (,som kan hjälpa personer med språkstörning) lånar tecken från de svenska teckenspråket. 

-Tack för att vi får lånar tecken från er! 

25 Jan 2022

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu