Tips om konferens

Här kommer ett tips från mig till dig:

En konferens

Anmäl senast 17 september 
https://www.syvi.se/

Som jag själv gärna skulle på något sätt deltagit i men tyvärr inte kan eftersom jag är i Umeå, för att besöka Hällsboskolan.

"Konferensen vänder sig till dig som arbetar med elever i behov av stöd. Ni kan vara lärare, elevhälsopersonal, vägledare, specialpedagoger, speciallärare, arbetsförmedlare, SIUS konsulenter, LSS samordnare, rektorer, skolledare, försäkringspersonal och många många andra yrkeskategorier."

Det kommer finns två föreläsare som har fokus på just #språkstörning

Här ser du de:

1) "Kunskapen om språkstörning måste öka. Att möjliggöra konversationer som leder till relationer."

-Anna Grape SPSM föreläser

2) ”Strategier när man lever med språkstörning”

-Simon Sjöholm berättar om sin resa att leva med grav språkstörning från lågstadiet till högskolan

4 Sep 2019

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu