Tips! Superföräldrar.

 

Där alla föräldrar har en eller fler barn/ungdomar med en/fler NPF-diagnos.
Det finns 8 avsnitt med olika ämnen.

NPF = NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning.
Språkstörning är en av många NPF- diagnoser.


8 Apr 2021

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu