Träffa logoped i höger ålder

"– Vi vill ha logopeder även för dem som är mellan 6 och 17 år, när du fyller 18 kan du få hjälp av logoped igen, men vi har ett glapp här, säger Birgitta Bergsten, chef för elevhälsan i Ljungby."

"En fullständig rapport kartläggningen över tillgång till behandling vid språkstörning i skolåldern kommer i nr 2 av tidningen Logopeden!"

Läs detta och mer på Språkstörning i skolåldern - vems är ansvaret?

5 Feb 2020

Välkommen hit 
Känn dig som hemma laughing

Facebook

 Kontakta mig:

flickanmedsprakstorningen@gmail.com 

Länkar till N.nu